top of page

Wat kan ik voor u doen?

 

Visuele communicatie is een goede manier om een inhoudelijke boodschap over te brengen naar je doelgroep. Een goed ontwerp wordt sneller en beter verwerkt door de hersenen dan tekst alleen.  Ik vertaal een boodschap naar een ontwerp in welke vorm dan ook.

 

Wat zijn infographics?

 

Infographics bestaan vaak uit een beeld met meerdere lagen van informatie zoals grafieken, tabellen, diagrammen, kaarten en/of stroomdiagrammen gecombineerd met tekst en beeld. Hierdoor kan informatie gekoppeld worden weergegeven in één beeld en worden de verbanden in één oogopslag duidelijk.

 

Er zijn meerdere soorten infographics: illustratief, schematisch, gebruik maken van kaartmateriaal, fotografisch, schetsmatig (bv. story telling) en animaties. Ze kunnen 2D, 3D of interactief zijn.

Door gebruik te maken van verschillende vormen, kleuren, iconen en lettertypes kunnen je hersenen snel verbanden leggen, patronen zien en de inhoud begrijpen.

 

Voorbeeld van een manier om informatie weer te geven: plaatje?

 

Werkwijze

 

Met de opdrachtgever heb ik eerst een gesprek. Belangrijk is het om te weten wat de boodschap is die je wilt vertellen en welke doelgroep wil je bereiken. Wordt de boodschap abstract of verhalend, alleen beeldend of bevat het ook informatie en/of cijfers? Welk media (bijvoorbeeld digitaal zoals website of papier zoals een brochure of boek)zou het beste gebruikt kunnen worden?

Analyse

Na een gesprek zet ik in een offerte de opdracht, werkzaamheden in stappen en randvoorwaarden. In het proces zitten diverse overleg en beslismomenten, zo blijf je als opdrachtgever betrokken en komen we gezamenlijk tot een goed eindproduct.

bottom of page